حجم مصرف اینترنت در مکتب نیمه بهاست.
0

آموزش ورود به کلاس

پایه دوازدهم

هندسه دوازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۱۸

گسسته دوازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۸

ادبیات فارسی دوازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۵۸

حسابان دوازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۴۵

شیمی دوازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۴
۱۱۲

دین و زندگی دوازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۴۳

زیست شناسی دوازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۱۲۳

ریاضی دوازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۹۸

فیزیک دوازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۰۹:۳۰
۱۸۷
پایه یازدهم

زیست شناسی یازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۵
۵۰

شیمی یازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۳٫۷
۶۶

فیزیک یازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۴۰

حسابان یازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۳۱

آمار و احتمال یازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۱۸

هندسه یازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۱۸

ریاضی یازدهم

تومان۲۰,۰۰۰
۵
۷۲
پایه دهم

زیست شناسی دهم

تومان۲۰,۰۰۰
۴٫۳
۲۵

شیمی دهم

تومان۲۰,۰۰۰
۵
۱۷
جناب آقای فروتن
مدیر دبیرستان
جناب آقای میربلوک
معاون آموزشی دبیرستان
امروز را دریاب و غم دیروز و ترس از فردا را فدای امروزت نکن
جناب آقای دلیر
مشاور دبیرستان
جناب آقای جهانی
معاون اجرایی دبیرستان
مدارس عضو شده در مکتب فردوس

دانش آموزان
کلاس های درس خود را در مکتب فردوس (مدرسه مجازی دبیرستان شهید بهشتی دوره دوم) ادامه می دهند