حجم مصرف اینترنت در مکتب نیمه بهاست.
0

آموزش ورود به کلاس

پایه دوازدهم

هندسه دوازدهم

رایگان
۱۸

حسابان دوازدهم

رایگان
۴۶

شیمی دوازدهم

رایگان
۴
۱۱۳

ریاضی دوازدهم

رایگان
۹۹

فیزیک دوازدهم

رایگان
۰۹:۳۰ساعت
۱۸۸
پایه یازدهم

زیست شناسی یازدهم

رایگان
۵
۵۰

شیمی یازدهم

رایگان
۳٫۷
۶۶

حسابان یازدهم

رایگان
۳۱

هندسه یازدهم

رایگان
۱۸

ریاضی یازدهم

رایگان
۵
۷۳
پایه دهم

زیست شناسی دهم

تومان۲۰,۰۰۰
۴٫۳
۲۵

شیمی دهم

تومان۲۰,۰۰۰
۵
۱۷
جناب آقای فروتن
مدیر دبیرستان
جناب آقای میربلوک
معاون آموزشی دبیرستان
امروز را دریاب و غم دیروز و ترس از فردا را فدای امروزت نکن
جناب آقای دلیر
مشاور دبیرستان
جناب آقای جهانی
معاون اجرایی دبیرستان
مدارس عضو شده در مکتب فردوس

دانش آموزان
کلاس های درس خود را در مکتب فردوس (مدرسه مجازی دبیرستان شهید بهشتی دوره دوم) ادامه می دهند